Formulář pro uplatnění práv z vad

Adresát: 

ProDerma s.r.o., Sladovnická 1995/4, Bruntál 792 01


Oznamuji, že tímto uplatňuji tuto vadu:

Popis vady:

Datum objednání:

Číslo objednávky:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

E-mail:

Telefon:

Požadované plnění:


Datum 

Podpis


Příloha:

  • kopie dokladu o koupi