Lymfedém

je chronické onemocnění s rozvojem tuhého, bledého a většinou nebolestivého otoku. Nejčastěji postihuje dolní a horní končetiny, ale může být i na genitálu nebo celotělově.

Primární lymfedém – vrozený je vrozenou poruchou vývoje nebo funkce lymfatických cév. Může se projevit hned po narození, ale častěji až v pubertě nebo v průběhu života. Otok vzniká od prstů končetina postupuje směrem nahoru. Vyvíjí se pomalu.

Sekundární lymfedém – získaný vzniká poškozením lymfatických cév nebo uzlin ( nejčastěji po operacích, ozařování, úrazech nebo po infekci (např. erysipelu = růže). Otok vzniká pod postižením lymfatického systému a šíří se směrem k prstům. Jeho vývoj bývá rychlejší.

Možné komplikace lymfedému: erysipel, meziprstní plíseň, zhrubnutí kůže, tvorba bradavičnatých výrůstků nebo prosakování tekutiny.

Léčba:

Zevní komprese je základem léčby. Provádí se speciálními obinadly nebo speciálními návleky – je jednovrstevná nebo vícevrstevná.

Lymfodrenáž manuální nebo přístrojová – pouze u vyškoleného personálu v lymfocentrech. Špatně provedená lymfodrenáž může ublížit.

Lymfotaping – vhodný doplněk léčby, ale nenahradí kompresivní terapii nebo lymfodrenáž.

Léky – jsou doplňkovou léčbou.

Chirurgická léčba - v nejtěžších případech.

Režimová opatření nemocných:

 • vyvarujte se poranění v místech lymfedému. Každé poranění vydezinfikujte a ošetřete.
 • hned po umytí kůži ošetřete pleťovým krémem nebo mlékem
 • umývejte se spíše vlažnou než horkou vodou. Lepší je sprcha než koupel. Nádobí nemyjte horkou vodou.
 • noste volné oblečení, které nezaškrcuje
 • vyvarujte se vpichů do postižené oblasti lymfedémem ( vpichy, odběry, očkování, obstřiky ). Na postižené končetině si nenechávejte měřit tlak. Dlouhodobé znehybnění končetiny ( sádra, ortéza) může vést ke zhoršení lymfedému. Po sejmutí fixace zahajte co nejdříve protiotokovou léčbu.
 • vyvarujte se nošení těžkých břemen a přetěžování končetin
 • dlouhé stání nebo sezení přerušujte procvičením nebo polohováním končetin
 • při odpočinku si dávejte nohy do zvýšené polohy ( u lymfedému dolních končetin )
 • při riziku poštípání hmyzem používejte repelenty
 • vyhýbejte se po pobytu v teplém prostředí ( sauny, termální lázně, horké koupele a pobyt na slunci )
 • noste ochranné pomůcky při práci, aby nedošlo k poranění kůže úrazem
 • při ošetřování nohou využívejte suché ( medicinální ) pedikúry
 • neprovádějte epilaci ( odstranění) chloupků v místě rozvoje lymfedému
 • u lymfedému horních končetin nepoužívejte horký vzduch u vysoušení vlasů
 • vhodný sport – plavání, jízda na kole, nordic walking, jóga
 • udržujte si hmotnost. Obezita ztěžuje léčbu lymfedému.

V případě rozvoje jakýchkoliv kožních komplikací ihned vyhledejte kožního lékaře.