Vyšetření znamének

Vyšetření znamének je důležitou součástí prevence. Nepodceňujte změny znamének ani jiných útvarů na kůži. Všímejte si barevných změn na kůži a nehojících se útvarů ( starých i nově vzniklých).

Klid a jistotu Vám dodají pravidelné kontroly - 1x ročně. Sledujte svoji kůži a nebojte se zeptat lékaře.

Mateřská znaménka, tzv. pigmentové névy, jsou projevy na kůži, které se mohou časem měnit ve zhoubné útvary (melanomy). Naděje na vyléčení maligního melanomu stoupá se včasnou diagnostikou. Vyšetření probíhá optickým ( ručním ) nebo digitálním dermatoskopem.

Digitální dermatoskopie je špičkové screeningové vyšetření pro včasnou diagnostiku rakoviny kůže a které pomocí umělé inteligence napomáhá zachytit změny znamének včas nebo napomáhá odhalit zhoubný útvar v počátečním stadiu. Fotky znaménka se ukládají zvětšením 15-200x a digitální dermatoskop dělá analýzu okrajů, hloubky pigmentu a klasifikaci DANAOS a DEXI. Lze sledovat vývoj tzv. hraničních nálezů a srovnávat jejich změny v čase.

Vyšetření digitálním dermatoskopem trvá jen několik minut, nebolí, a proto je možné rychlé hodnocení mnohočetných útvarů na celém těle pacienta.

Kdy si nechat vyšetřit znaménka?

Znaménka se vyšetřují celoročně. Jakmile se některé znaménko začne měnit, objednejte se na vyšetření.

Všímejte si změny barvy, velikosti, tvaru nebo krvácení. Při změně znaménka ve zhoubný útvar se může objevit svědění nebo bolestivost.