Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Adresát: 

ProDerma s.r.o., Sladovnická 1995/4, Bruntál 792 01


Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Název:

Počet kusů:

Cena:

Číslo objednávky:

Datum obdržení objednávky:

Jméno a příjmení:

Adresa zákazníka:

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:


Způsob řešení (nehodící se škrtněte):

  • vrácení platby za zboží na číslo účtu:
  • vrácení platby za zboží v hotovosti na provozovně


Datum:

Podpis: